oktober 2022

Alliansen drar tillbaka satsningen på näringslivsråd i Tingsryds kommun

Alliansens satsning på ett näringslivsråd var en del av en överenskommelse med Socialdemokraterna gällande en revidering av arvodesreglementet. Alliansen har nu enats med Socialdemokraterna att dra tillbaka dessa tankar på revidering av arvodesreglementet. Inrättandet av ett näringslivsråd skulle ha utgjort en del av en kraftsamling för att stärka näringslivet i Tingsryds kommun som Alliansen ser …

Alliansen drar tillbaka satsningen på näringslivsråd i Tingsryds kommun Läs mer »

Alliansen i Tingsryds kommun har presenterat sin första gemensamma budget

Alliansen i Tingsryds kommun har presenterat sin första gemensamma budget. Det är en budget För HELA Tingsryds kommuns bästa, en budget som tydliggör att vi i Alliansen vill att Tingsryds kommun ska vara en grön, miljövänlig kommun som ligger i framkant för ett tryggt och hållbart samhälle. Det ska vara en plats där invånarnas initiativ …

Alliansen i Tingsryds kommun har presenterat sin första gemensamma budget Läs mer »

Kommunfullmäktiges nya presidium

När det nya kommunfullmäktige den 17 oktober sammanträdde för första gången efter valet var det i en ny konstellation. Den nyvalda kommunfullmäktigeförsamlingen hade egentligen bara två ärende på agendan, val av kommunfullmäktiges presidium och valberedningen för de kommande fyra åren. Till ordförande valdes Mikael Andersson (C), till 1.a vice ordförande valdes Jan Popoviski (KD) och …

Kommunfullmäktiges nya presidium Läs mer »

Alliansen (M,C och KD) bildar minoritetsstyre i Tingsryds kommun

Med ett valresultat som inte gav någon tydlig parlamentarisk lösning så har förhandlingarna om styret av Tingsryds kommun dragit ut på tiden. Från Centerpartiets sida har vi sonderat läget, vi har stött och blött de olika förutsättningarna och möjligheterna för att på bästa sätt ge Tingsryds kommun ett styre som kan utveckla kommunen i positiv …

Alliansen (M,C och KD) bildar minoritetsstyre i Tingsryds kommun Läs mer »