Solängen, Ryd

Beslut om internbudget för vård- och omsorgsnämnden i Tingsryds kommun

Trots bistra ekonomiska tider tar Alliansen ansvar för att vi långsiktigt ska kunna upprätthålla bra kvalité inom vård- och omsorgssektorn i Tingsryds kommun.

Vid dagens sammanträde med Tingsryds vård- och omsorgsnämnd visade Alliansen (M, C och KD) omsorg om att behålla bemanningstätheten bland personalen.