september 2023

Alliansen i vård- och omsorgsnämnden i Tingsryds kommun agerar ansvarsfullt 

Alliansen menar att nämnden varken får eller kan agera gökunge och förvänta sig att lägga beslag på hela det generella statsbidraget som regeringen aviserat i sin budgetproposition för 2024, benämnda välfärdsmiljarderna och ett eventuellt tillfälligt statsbidrag för att minska andelen timanställda och öka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen. Välfärd bedrivs även inom andra delar av kommunen som utbildning samt individ- och familjeomsorg exempelvis. Det är kommunstyrelsen som beslutar om fördelning av erhållna generella statsbidrag.

Wasaskolan

Alliansen tror på framtiden för gymnasieskolan i Tingsryds kommun

Alliansen vill att Wasaskolan ska fortsätta med nuvarande programutbud under skolåret 2024/2025 och att ett utvecklingsarbete för gymnasieskola i Tingsryd påbörjas i samarbete med bland annat näringslivet. – I en kommun av Tingsryds kommuns storlek och struktur bör det finnas gymnasieskola. Tillgång till gymnasieskola utgör drivkraft för en positiv samhällsutveckling. En gymnasieskola är en del …

Alliansen tror på framtiden för gymnasieskolan i Tingsryds kommun Läs mer »