Alliansen i Tingsryds kommun har presenterat sin första gemensamma budget

Alliansen i Tingsryds kommun har presenterat sin första gemensamma budget. Det är en budget För HELA Tingsryds kommuns bästa, en budget som tydliggör att vi i Alliansen vill att Tingsryds kommun ska vara en grön, miljövänlig kommun som ligger i framkant för ett tryggt och hållbart samhälle. Det ska vara en plats där invånarnas initiativ uppmuntras, där nya idéer får spelrum, och där människorna får bestämma mer själva. Där olikheter och mångfald ses som en tillgång och där människor, oavsett bakgrund, är välkomna att bo och verka. I vår kommun ska man känna sig trygg både som ung och som gammal. Vi vill skapa kultur och gemenskap med hjälp av vårt rika föreningsliv och med träffpunkter för spontana möten och aktiviteter. Tingsryd ska till fullo kunna leva upp till vårt motto, Tingsryd -Där livet är härligt!

Ni hittar Alliansen samlade budgetdokument här:

Sprid gärna och dela på social media

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *