Alliansen i Tingsryds kommun

Anna Johansson (C), Jörgen Kennedy (M) och Birgitta Arvidsson (KD)

Alliansen – Ett samarbete mellan Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna för en positiv utveckling av Tingsryds kommun

Valet 2022 gav ett oklart parlamentariskt läge där ingen tydlig majoritet stod att finna. I detta stod det dock snabbt klart att Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har en stor samsyn gällande vad som behövs för en positiv utveckling av Tingsryds kommun. De tre partierna enades tämligen omgående om att ingå i samarbete och återupprätta Alliansen i Tingsryds kommun oavsett vad övriga partier skulle komma överens om sinsemellan. Efter många samtal så blev det också tydligt att i detta oklara parlamentariska läget är det endast vi i Alliansen som har förutsättningar för att kunna styra Tingsryds kommun under de kommande mandatperioden. Vi antar nu denna utmaning med stor ödmjukhet och med stor ambition om att under de kommande åren göra Tingsryds kommun till en bättre kommun.

Sprid gärna och dela på social media