Utbildningsinsats för att NPF-säkra våra skolor

På bildningsnämnden idag, den 21 mars, fick Alliansen gehör för förslaget att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra utbildningar för samtliga pedagoger i syfte att kompetensutveckla medarbetare inom området elever i behov av särskilt stöd och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi ska ha en skola för alla, en skola där alla elever oavsett vilka förutsättningar …

Utbildningsinsats för att NPF-säkra våra skolor Läs mer »