Alliansen (M,C och KD) bildar minoritetsstyre i Tingsryds kommun

Anna Johansson (C), Jörgen Kennedy (M) och Birgitta Arvidsson (KD) presenterade under dagens presskonferens att Alliansen bildar minortetstyre i Tingsryds kommun.
Anna Johansson (C), Jörgen Kennedy (M) och Birgitta Arvidsson (KD) presenterade under
dagens presskonferens att Alliansen bildar minoritetsstyre i Tingsryds kommun.

Med ett valresultat som inte gav någon tydlig parlamentarisk lösning så har förhandlingarna om styret av Tingsryds kommun dragit ut på tiden. Från Centerpartiets sida har vi sonderat läget, vi har stött och blött de olika förutsättningarna och möjligheterna för att på bästa sätt ge Tingsryds kommun ett styre som kan utveckla kommunen i positiv riktning. Centerpartiet har i dessa förhandlingar landat i att gå i allians tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna. I denna Allians känner vi stor tillförsikt i att vi gemensamt kan komma överens om den politik som är så nödvändig för att ta Tingsryds kommun framåt.

Under en presskonferens vid Korrö på torsdagsförmiddagen presenterade Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna just detta, att M, C och KD har beslutat att bilda koalition under namnet Alliansen. Målet för Alliansen är att i det oklara parlamentariska läge som nu råder i Tingsryds kommun ta ledarrollen och bilda ett minoritetsstyre.

– Utifrån att det finns ett vänsterblock, en högersida och en Allians så tror vi att Alliansen kan vara den mitt som har minst svårt att hitta vägar fram för att det skall kunna bedrivas en aktiv sakpolitik som gynnar Tingsryds invånare under denna mandatperiod, säger Jörgen Kennedy (M)

– Vi måste ödmjukt konstatera att ingen sida kan göra någonting helt själv utan är beroende av att samverka med någon annan. Vi förstår att alla är mer eller mindre missnöjda med den situation som nu råder men vi tror att alla, när den största besvikelsen lagt sig, ska kunna fokusera på att bedriva en ansvarsfull politik för våra kommuninvånares bästa. Vi i Alliansen skall försöka göra det, fortsätter Jörgen Kennedy (M)

Ett viktigt område som Alliansen kommer att arbeta med under mandatperioden är vårt näringsliv. Alliansen ser att en fungerande infrastruktur och att kunna attrahera kompetens till företagen när de behöver anställa kräver samverkan och målmedvetenhet för att få ett gott näringslivsklimat, det är företagen som är kugghjulen i ett framgångsrikt näringsliv som ger jobb och välfärd för alla invånare i Tingsryds kommun.

– I Tingsryds kommun där vi verkar och bor över HELA dess yta, ska det finnas möjligheter för utveckling och innovation. Här ska samhörighet mellan företagare och kommun växa, säger Anna Johansson (C).

Alliansen vill att Tingsryds kommun ska bli än mer attraktiv kommun än vad den är. Vi värnar verkligen om att våra kärnverksamheter ska bli ännu bättre med Alliansens politik. I detta är våra medarbetare jätteviktiga.

– Vi i Alliansen hoppas att vi nu under den här mandatperioden ska kunna stärka våra medarbetare. Det ska vara viktigt för alla medarbetare att känna ett gott ambassadörskap för vår kommun, säger Birgitta Arvidsson (KD).

På smp.se hittar ni SMP:s sändning från Alliansens presskonferens i Korrö. Denna sändning hittar ni här >>

Sprid gärna och dela på social media

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *