Alliansen drar tillbaka satsningen på näringslivsråd i Tingsryds kommun

Alliansens satsning på ett näringslivsråd var en del av en överenskommelse med Socialdemokraterna gällande en revidering av arvodesreglementet. Alliansen har nu enats med Socialdemokraterna att dra tillbaka dessa tankar på revidering av arvodesreglementet.

Inrättandet av ett näringslivsråd skulle ha utgjort en del av en kraftsamling för att stärka näringslivet i Tingsryds kommun som Alliansen ser som nödvändig för Tingsryds kommuns framtida utveckling. Vi har sett hur kommunen har tappat i näringslivsranking under lång tid trots att det satsats resurser i den kommunala organisationen. Det är en utveckling som måste vändas! Ett framgångsrikt näringsliv ger jobb och välfärd, och en framgångsrik kommun har ett starkt näringsliv. En nyckelfaktor för Tingsryds kommuns utveckling är således att möjliggöra de bästa förutsättningarna för ett starkt näringsliv.

Tanken med satsningen på ett näringslivsråd var att politiken genom ett näringslivsråd skulle arbeta proaktivt gentemot näringslivet för att stärka kommunens relationer med företagarna och vara lyhörd till näringslivets behov och därigenom aktivt stärka politikens och kommunens samverkan med näringslivet i Tingsryds kommun. Dock inser vi att det nu dessvärre är fel tidpunkt att utöka kostnaden för den politiska organisationen genom att lägga fler arbetsuppgifter till den politiska organisationen, med tanke på kostnadsutvecklingen till följd av en orolig värld. Därför drar Alliansen nu tillbaka planerna på denna satsning med ett näringslivsråd.

Alliansen kommer dock att på andra sätt ändå fullfölja vår planerade kraftsamling för att lyfta näringslivet i Tingsryds kommun med målet att kommunen ska tillhöra den främsta tredjedelen av landets kommuner när det kommer till företagande. Vi i Alliansen vill nämligen se ett bättre näringslivsklimat, där framgångsrika företag kan växa och generera fler trygga jobb som bidrar till att utveckla vår kommun. Alliansens ambition är fortsatt att politiken framöver ska ta en mer aktiv roll i styrningen av kommunen och då även ta ett tydligare ansvar för kommunen gällande strategiska frågor.

För Alliansen i Tingsryds kommun:

Jörgen Kennedy (M)
Anna Johansson (C)
Birgitta Arvidsson (KD)

Sprid gärna och dela på social media

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *