Jörgen Kennedy (M) är nu vald till ny KSO i Tingsryds kommun

Då har kommunfullmäktige i Tingsryds kommun beslutat vilka det blir som ska leda de olika nämnderna och styrelserna i Tingsryds kommun den kommande mandatperioden.

När kommunfullmäktige samlades på måndagen den 12 december för att besluta om alla förtroendeuppdragen för den nya mandatperioden gick allt helt enligt plan. Kommunfullmäktige beslutade helt enligt valberedningens förslag.

Detta innebär att det var Jörgen Kennedy (M) som valdes till kommunstyrelsens ordförande och som därmed också blir kommunalråd i Tingsryds kommun. Till 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen valdes Anna Johansson (C) med Mikael Jeansson (S) som 2:e vice ordförande.

Dessa tre bildar även presidium i kommunstyrelsen arbetsutskott (som formellt väljs på kommunstyrelsens första sammanträde efter årsskiftet) och utgör därmed den politiska ledningen för kommunens ledande politiska förvaltningsorgan som har till uppgift att leda och samordna planeringen av kommunens ekonomi och verksamhet.

Rollen som ordförande och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen innebär också att Jörgen Kennedy (M) och Mikael Jeansson (S) blir ordförande respektive vice ordförande i Tingsryds kommunföretag AB som är moderbolag till kommunens helägda bolag.

Då valen till de olika nämnderna och styrelserna nu är klara i kommunfullmäktige innebär det att Alliansen i Tingsryds kommun nu har minoritetsstyret på plats och är redo att ta över den politiska ledningen av kommunen från årsskiftet.

Utöver att Jörgen Kennedy nu tar över som ordförande för kommunstyrelsen så valdes även sammansättningen av övriga nämnder och styrelser. De övriga som valdes till ordförandeuppdrag är:

Bildningsnämnden: Ordförande Mikael Andersson (C), 1:e vice ordförande Caren Bildh (M), 2:e vice ordförande i bildningsnämnden Anette Weidenmark (S).List item
Vård- och omsorgsnämnden: Ordförande Birgitta Arvidsson (KD), 1:e vice ordförande Karin Olsson (M), 2:e vice ordförande Magnus Carlberg (S).
Miljö- och byggnadsnämnden: Ordförande Nils-Erik Olsson (M), 1:e vice ordförande Fredrik Heinwall (KD), 2:e vice ordförande Anders Nilsson (S).
Teknik- och fritidsnämnden: Ordförande Anna Johansson (C), 1:e vice ordförande Stig Olsson (M), 2:e vice ordförande Gunilla Gustafsson (S).
Individnämnden: Ordförande Maria Petersén (C), vice ordförande Marie Fransson (S).
Valnämnden: Ordförande Jan Popovski (KD), vice ordförande Åke Gummesson (S).
Korröstiftelsen: Ordförande Johan Karlsson (C), vice ordförande Gunilla Svensson (S)

Ordförarskapen för de olika kommunala bolagen väljs formellt av respektive bolags bolagstämma längre fram på vårkanten men utsågs redan nu av kommunfullmäktige.

Tingsrydsbostäder AB (samt i Stiftelsen Tingsrydsbostäder): Ordförande Inge Strandberg (M) vice ordförande Nicklas Johansson (S)
Tingsryds Utveckling och Fastighet AB (samt Tingsryds industristiftelse): Ordförande Mikael Håkansson (M), vice ordförande Håkan Karlsson (S)
Tingsryds Energi AB: Ordförande för Tingsryds Utveckling Bo Arvidsson (KD), Tomas Blomster (S)

Sprid gärna och dela på social media

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *