Kommunfullmäktiges nya presidium

När det nya kommunfullmäktige den 17 oktober sammanträdde för första gången efter valet var det i en ny konstellation. Den nyvalda kommunfullmäktigeförsamlingen hade egentligen bara två ärende på agendan, val av kommunfullmäktiges presidium och valberedningen för de kommande fyra åren. Till ordförande valdes Mikael Andersson (C), till 1.a vice ordförande valdes Jan Popoviski (KD) och …

Kommunfullmäktiges nya presidium Läs mer »