En budgetvinst som ger Tingsryds kommun hopp inför framtiden

På kommunfullmäktige den 19 juni vann Alliansens budget den slutliga budgetvoteringen. Det innebär att Tingsryds kommun nu får en budget som tar ekonomiskt ansvar för Tingsryds kommuns framtid. En budget som ger Tingsryds kommun förutsättningar att klara de framtida välfärdsutmaningarna, en budget som ger hopp inför framtiden och som gör rätt prioriteringar för Hela Tingsryds kommuns bästa.

Alliansen i Tingsryds budget är en återhållsam budget som tar ansvar i dessa ekonomiskt bistra tider. År 2024 kommer att bli ett år som i högsta grad präglas av de omvärldsfaktorer som gett oss hög inflation, ökade kostnader för pensioner, el, bränsle och räntor. Kostnadsläget är något som slår hårt mot hela kommunsverige och den svenska välfärden likväl som för Tingsryds kommuns del. Självklart har dessa ekonomiskt bistra tider påverkan för framtiden för Tingsryds kommun. Då gäller det att agera ansvarsfullt och klokt!

Med Alliansens budget ges det möjligheter till att alla ska känna att de har fått en bra uppväxt med en bra utbildning i Tingsryds kommun. Detta är viktigt för att göra Tingsryds kommun till en attraktiv plats för människor när de själva bildar familj och skaffar barn. Därför satsar Alliansen på skolan. Våra barn och ungdomar ska få bästa möjliga förutsättningar att lära sig läsa och räkna. Vi ska ha en skola som ser varje elev och där resultaten blir godkända eller bättre. Alla barn måste få möjlighet att nå kunskapsmålen.

Vi måste bygga kommunen långsiktigt och då innebär det att vi måste satsa på bra skolverksamheter i alla kommunens tätorter och behålla nuvarande skolorganisation för kommunens förskolor och grundskolor. En förutsättning för att vi långsiktigt ska kunna göra detta är att vi tar ett ekonomiskt ansvar i dessa tider av kris.

Trots dessa ekonomiskt bistra tiderna ser Alliansen till att med klokhet satsa på att utveckla alla de verksamheter som kommunen idag bedriver och samtidigt upprätthålla ett positivt resultat på 1 % sett till hela budgetperioden år 2024-2027.

Det är att ta ansvar för Tingsryds kommuns framtid!

 

Ni hittar Alliansens budget ”En budget för hela Tingsryds kommuns bästa” som fastställdes av KF 2023-06-19 här nedan >>

Sprid gärna och dela på social media

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *