Alliansen drar tillbaka satsningen på näringslivsråd i Tingsryds kommun

Alliansens satsning på ett näringslivsråd var en del av en överenskommelse med Socialdemokraterna gällande en revidering av arvodesreglementet. Alliansen har nu enats med Socialdemokraterna att dra tillbaka dessa tankar på revidering av arvodesreglementet. Inrättandet av ett näringslivsråd skulle ha utgjort en del av en kraftsamling för att stärka näringslivet i Tingsryds kommun som Alliansen ser …

Alliansen drar tillbaka satsningen på näringslivsråd i Tingsryds kommun Läs mer »