näringsliv

Wasaskolan

Alliansen tror på framtiden för gymnasieskolan i Tingsryds kommun

Alliansen vill att Wasaskolan ska fortsätta med nuvarande programutbud under skolåret 2024/2025 och att ett utvecklingsarbete för gymnasieskola i Tingsryd påbörjas i samarbete med bland annat näringslivet. – I en kommun av Tingsryds kommuns storlek och struktur bör det finnas gymnasieskola. Tillgång till gymnasieskola utgör drivkraft för en positiv samhällsutveckling. En gymnasieskola är en del …

Alliansen tror på framtiden för gymnasieskolan i Tingsryds kommun Läs mer »

En återhållsam men offensiv budget – för HELA Tingsryds kommuns bästa

Alliansen i Tingsryd lägger en återhållsam budget som tar ansvar i dessa ekonomiskt bistra tider. År 2024 kommer att bli ett år som i högsta grad präglas av de omvärldsfaktorer som gett oss hög inflation, ökade kostnader för pensioner, el, bränsle och räntor. Kostnadsläget är något som slår hårt mot hela kommunsverige och den svenska …

En återhållsam men offensiv budget – för HELA Tingsryds kommuns bästa Läs mer »

En dag med företagsbesök och föreningsträffar

Alliansen i Tingsryd var på lördagen på en aktivitetsdag med besök hos en rad olika företagare och föreningar i kommunen. En mycket givande och trevlig dag! Vill ni se fler bilder från denna aktivitetsdag så hittar ni det här >> Dagen inleddes hos Dag Runesson på Tingsryds Buss där Anders Borgehed, regionchef Policy Sydost (Sydsvenska …

En dag med företagsbesök och föreningsträffar Läs mer »

Alliansen drar tillbaka satsningen på näringslivsråd i Tingsryds kommun

Alliansens satsning på ett näringslivsråd var en del av en överenskommelse med Socialdemokraterna gällande en revidering av arvodesreglementet. Alliansen har nu enats med Socialdemokraterna att dra tillbaka dessa tankar på revidering av arvodesreglementet. Inrättandet av ett näringslivsråd skulle ha utgjort en del av en kraftsamling för att stärka näringslivet i Tingsryds kommun som Alliansen ser …

Alliansen drar tillbaka satsningen på näringslivsråd i Tingsryds kommun Läs mer »