äldreomsorg

ansvarstagande

Ansvarstagande – en nödvändighet oavsett partibeteckning

Alliansen vill kunna behålla personaltätheten inom vård-och omsorg även under 2024. Samtidigt behöver vi tillsammans hjälpas åt att prioritera och hitta bra sätt att arbeta samt bra sätt att organisera oss utefter de förutsättningar vi har här i Tingsryds kommun. Vi hoppas att även övriga partier vill bidra till att långsiktigt säkra att vi kan finansiera bra verksamheter inom hela välfärdssektorn med bra arbetsvillkor för all personal. Framför allt för kommunmedborgarnas bästa!

Alliansen i vård- och omsorgsnämnden i Tingsryds kommun agerar ansvarsfullt 

Alliansen menar att nämnden varken får eller kan agera gökunge och förvänta sig att lägga beslag på hela det generella statsbidraget som regeringen aviserat i sin budgetproposition för 2024, benämnda välfärdsmiljarderna och ett eventuellt tillfälligt statsbidrag för att minska andelen timanställda och öka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen. Välfärd bedrivs även inom andra delar av kommunen som utbildning samt individ- och familjeomsorg exempelvis. Det är kommunstyrelsen som beslutar om fördelning av erhållna generella statsbidrag.

omsorgstagare

Förvaltningen bromsar pågående utvecklingsprojekt angående förändrade arbetssätt inom dagverksamheterna

Mot bakgrund av den politiska debatt som uppstått kring utveckling av vår demensverksamhet samt den oro och de frågor som finns i verksamheten och i det kommunala pensionärsrådet har förvaltningschef Martin Hansson undertecknat beslut om att bromsa pågående utvecklingsprojekt avseende förändrad mathantering inom dagverksamheterna. Det är bara att konstatera att dialog och kommunikation i frågan …

Förvaltningen bromsar pågående utvecklingsprojekt angående förändrade arbetssätt inom dagverksamheterna Läs mer »

Mer kvalitativ tid till utevistelse, rörelseträning, utflykter och andra värdefulla aktiviteter för omsorgstagarna

Vi i Alliansen vill kvalitetssäkra verksamheten för omsorgstagare med demens i daglig verksamhet. Inga beslut är tagna. En utredning pågår som ser över flera olika områden för att den dagliga verksamheten ska bli så bra som möjligt för omsorgstagarna och ge mer utrymme för individuella behov. Måltiden är en viktig del av dagen men man …

Mer kvalitativ tid till utevistelse, rörelseträning, utflykter och andra värdefulla aktiviteter för omsorgstagarna Läs mer »