budget

ansvarstagande

Ansvarstagande – en nödvändighet oavsett partibeteckning

Alliansen vill kunna behålla personaltätheten inom vård-och omsorg även under 2024. Samtidigt behöver vi tillsammans hjälpas åt att prioritera och hitta bra sätt att arbeta samt bra sätt att organisera oss utefter de förutsättningar vi har här i Tingsryds kommun. Vi hoppas att även övriga partier vill bidra till att långsiktigt säkra att vi kan finansiera bra verksamheter inom hela välfärdssektorn med bra arbetsvillkor för all personal. Framför allt för kommunmedborgarnas bästa!

Alliansen i vård- och omsorgsnämnden i Tingsryds kommun agerar ansvarsfullt 

Alliansen menar att nämnden varken får eller kan agera gökunge och förvänta sig att lägga beslag på hela det generella statsbidraget som regeringen aviserat i sin budgetproposition för 2024, benämnda välfärdsmiljarderna och ett eventuellt tillfälligt statsbidrag för att minska andelen timanställda och öka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen. Välfärd bedrivs även inom andra delar av kommunen som utbildning samt individ- och familjeomsorg exempelvis. Det är kommunstyrelsen som beslutar om fördelning av erhållna generella statsbidrag.

Budget 2024

En budgetvinst som ger Tingsryds kommun hopp inför framtiden

På kommunfullmäktige den 19 juni vann Alliansens budget den slutliga budgetvoteringen. Det innebär att Tingsryds kommun nu får en budget som tar ekonomiskt ansvar för Tingsryds kommuns framtid. En budget som ger Tingsryds kommun förutsättningar att klara de framtida välfärdsutmaningarna, en budget som ger hopp inför framtiden och som gör rätt prioriteringar för Hela Tingsryds …

En budgetvinst som ger Tingsryds kommun hopp inför framtiden Läs mer »

En återhållsam men offensiv budget – för HELA Tingsryds kommuns bästa

Alliansen i Tingsryd lägger en återhållsam budget som tar ansvar i dessa ekonomiskt bistra tider. År 2024 kommer att bli ett år som i högsta grad präglas av de omvärldsfaktorer som gett oss hög inflation, ökade kostnader för pensioner, el, bränsle och räntor. Kostnadsläget är något som slår hårt mot hela kommunsverige och den svenska …

En återhållsam men offensiv budget – för HELA Tingsryds kommuns bästa Läs mer »

Alliansen i Tingsryds kommun har presenterat sin första gemensamma budget

Alliansen i Tingsryds kommun har presenterat sin första gemensamma budget. Det är en budget För HELA Tingsryds kommuns bästa, en budget som tydliggör att vi i Alliansen vill att Tingsryds kommun ska vara en grön, miljövänlig kommun som ligger i framkant för ett tryggt och hållbart samhälle. Det ska vara en plats där invånarnas initiativ …

Alliansen i Tingsryds kommun har presenterat sin första gemensamma budget Läs mer »