bildningsnämnden

Wasaskolan

Alliansen tror på framtiden för gymnasieskolan i Tingsryds kommun

Alliansen vill att Wasaskolan ska fortsätta med nuvarande programutbud under skolåret 2024/2025 och att ett utvecklingsarbete för gymnasieskola i Tingsryd påbörjas i samarbete med bland annat näringslivet. – I en kommun av Tingsryds kommuns storlek och struktur bör det finnas gymnasieskola. Tillgång till gymnasieskola utgör drivkraft för en positiv samhällsutveckling. En gymnasieskola är en del …

Alliansen tror på framtiden för gymnasieskolan i Tingsryds kommun Läs mer »

Utbildningsinsats för att NPF-säkra våra skolor

På bildningsnämnden idag, den 21 mars, fick Alliansen gehör för förslaget att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra utbildningar för samtliga pedagoger i syfte att kompetensutveckla medarbetare inom området elever i behov av särskilt stöd och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi ska ha en skola för alla, en skola där alla elever oavsett vilka förutsättningar …

Utbildningsinsats för att NPF-säkra våra skolor Läs mer »